skip to Main Content

Om oss

Micvac är ett skandinaviskt företag som erbjuder modern livsmedelsteknik för den nya hälsosamma färdigmaten. Vårt mål är att utmana livsmedelsbranschen och hitta nya vägar till dagens matkonsumenter.

Alla våra innovationer utgår från en och samma grundtanke: tillagning och pastörisering av maten direkt i förpackningen.Vi erbjuder lösningar för kyld färdigmat oavsett om den tillagas i en mikrovågstunnel eller i ett storkök med kombiugn.

”Fresh thinking” är den första delen av vårt varumärkeslöfte.Den andra delen består av det viktiga ordet ”served”, som innebär att vi använder vår kompetens och teknologi för att hjälpa dig och din verksamhet. We serve the method. You serve the food. Tillsammans gör vi något nytt.

Micvacs motto - Fresh thinking, served

Värderingar

Vårt varumärkeslöfte ”Fresh thinking, served.” förklaras och förtydligas i företagets grundläggande värderingar:

Engagemang

Vi drivs av entreprenörsanda och förenas av vår gemensamma passion för ny teknik. Vi är stolta över att arbeta på Micvac och delar mer än gärna med oss av vår kunskap och entusiasm.

Kompetens

Vi erbjuder våra kunder bästa möjliga produkter och tjänster. Vi tror på ett ständigt förbättringsarbete och slutar aldrig att komma med nya, utmanande tankar och idéer.

Samarbete

Vi har ett nära samarbete med våra kunder och partners, där relationerna präglas av förtroende och professionalism. Vi delar med oss av våra idéer och arbetar engagerat för att nå gemensamma mål. Vi är ett team.

Styrelse och ägare

Företagets styrelse består av sju ledamöter med lång internationell erfarenhet av innovation, företagsutveckling, livsmedelssäkerhet, livsmedelsproduktion och -förpackning, snabbrörliga konsumtionsvaror, detaljhandel, investeringar och företagsledning. Styrelseordförande är Anders Brännström.

Micvac AB:s fem största ägare innehar tillsammans 80 procent av företagets aktier. Största ägare är Industrifonden, följt av K-Svets Venture, Haamer FoU, Chalmersinvest och Arpeggio.

Vd för Micvac AB är Michael Bogdanski, michael.bogdanski@micvac.com.

Vårt huvudkontor ligger i Mölndal.

Historia

Micvac-metoden uppstod ur försöken att öka hållbarheten hos ett av våra känsligaste livsmedel – blåmusslor. Dr Joel Haamer, Micvac-metodens uppfinnare och företagets grundare, har under sin karriär bedrivit omfattande forskning på hur marina livsmedel kan odlas och tas tillvara. Han upptäckte att det bästa sättet att förlänga blåmusslornas hållbarhet var att avlägsna allt syre och ge dem en snabb värmebehandling. Micvac grundades i augusti 2000 och fick sin första kund under 2005. Sedan dess har verksamheten fortsatt att växa.

I dag används Dr Haamers nytänkande tillverkningsmetod, med sitt unika förpackningsmaterial och sin särskilda produktionsutrustning, av livsmedelsföretag världen över.

Back To Top